Υπηρεσίες

Σχεδιασμός λογοτύπου, διαφήμιση, σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών, φυλλαδίων, αφισών, banner, καταλόγων, μενού

Graphic design is more than meets the eye!

Η τέχνη της προβολής ιδεών και εμπειριών μέσω οπτικού και κειμενικού περιεχομένου, η οποία θεμελιώνεται με βάση τις παρακάτω αρχές: ισορροπία για σταθερότητα και δομή, ιεραρχία για τη δημιουργια κατεύθυνσης, αντίθεση για την παραγωγή επιρροών και για την έμφαση των σημαντικών περιοχών, επανάληψη για την ενότητα και την ενδυνάμωση και τέλος, ευθυγράμμιση για τη δημιουργία ενός ευκρινέστερου αποτέλεσματος.

First is branding! Less is more!

Η διαδικασία της «πώλησης» μιας ιδέας ή μιας εικόνας, ώστε να γίνεται αναγνωρίσιμη στο κοινό και δη σε όσους περισσότερους γίνεται. Το branding ακολουθεί τις εξής αρχές: κλασική προσέγγιση, αντίστοιχιση με τις αρχές του πελάτη, πρωτοτυπία και εξιδανίκευση.